Dotted Cowrie Photos, Cypraea punctata atomaria

Photos of Cypraea punctata atomaria, Dotted Cowrie
Dotted Cowrie, Cypraea punctata atomaria
Dotted Cowrie.
Species: Dotted cowrie, Cypraea punctata atomaria
Image ID: 08065  
Dotted Cowrie, Cypraea punctata atomaria
Dotted Cowrie.
Species: Dotted cowrie, Cypraea punctata atomaria
Image ID: 08066  
Dotted Cowrie, Cypraea punctata atomaria
Dotted Cowrie.
Species: Dotted cowrie, Cypraea punctata atomaria
Image ID: 08067