Coral Atoll photos

coralline algae reef, Porolithon, Rose Atoll National Wildlife Sanctuary
coralline algae reef.
Species: Coralline algae, Porolithon
Location: Rose Atoll National Wildlife Sanctuary, American Samoa
Image ID: 00729  
coralline algae reef, Porolithon, Rose Atoll National Wildlife Sanctuary
coralline algae reef.
Species: Coralline algae, Porolithon
Location: Rose Atoll National Wildlife Sanctuary, American Samoa
Image ID: 00727