Blacktip Cardinalfish Photos, Apogon atradorsatus


Photo of Apogon atradorsatus, Blacktip cardinalfish
   Captions View

Species   >   Apogon atradorsatus   >             photos@oceanlight.com   +1-760-707-7153

Blacktip cardinalfish school under ledges, Apogon atradorsatus, Bartolome Island

Updated: April 13, 2021

Species permalink: Apogon atradorsatus
Common name permalink: Blacktip cardinalfish