White Margate Photos, Haemulon album


Photo of Haemulon album, White margate
   Captions View

Species   >   Haemulon album   >             photos@oceanlight.com   +1-760-707-7153

White margate fish gather around a sea fan.  Northern Bahamas, Haemulon album

Updated: June 23, 2021

Species permalink: Haemulon album
Common name permalink: White margate