Bocaccio Photos, Sebastes paucispinis


Photos of Sebastes paucispinis, Bocaccio
   Captions View

Species   >   Sebastes paucispinis   >             photos@oceanlight.com   +1-760-707-7153

Bocaccio, Sebastes paucispinis Bocaccio, Sebastes paucispinis Bocaccio, Sebastes paucispinis

Updated: May 14, 2021

Species permalink: Sebastes paucispinis
Common name permalink: Bocaccio