Saddle Wrasse Photos, Thalassoma duperrey


Photo of Thalassoma duperrey, Saddle wrasse
   Captions View

Species   >   Thalassoma duperrey   >             photos@oceanlight.com   +1-760-707-7153

Saddle wrasse, Thalassoma duperrey, Maui

Updated: November 29, 2021

Species permalink: Thalassoma duperrey
Common name permalink: Saddle wrasse