Pristiapogon Kallopterus Photo

Iridescent Cardinalfish, Pristiapogon kallopterus, Fiji, Makogai Island, Lomaiviti Archipelago
Iridescent Cardinalfish, Pristiapogon kallopterus, Fiji.
Location: Makogai Island, Lomaiviti Archipelago, Fiji
Image ID: 31772