Napolean Wrasse Photo

Napolean wrasse, Cheilinus undulatus, Egyptian Red Sea
Napolean wrasse.
Species: Napolean wrasse, Cheilinus undulatus
Location: Egyptian Red Sea
Image ID: 05245  
Napolean wrasse, Cheilinus undulatus, Egyptian Red Sea
Napolean wrasse.
Species: Napolean wrasse, Cheilinus undulatus
Location: Egyptian Red Sea
Image ID: 05261  
Napolean wrasse and diver, Egyptian Red Sea
Napolean wrasse and diver.
Location: Egyptian Red Sea
Image ID: 01490  
Napolean wrasse, Cheilinus undulatus, Egyptian Red Sea
Napolean wrasse.
Species: Napolean wrasse, Cheilinus undulatus
Location: Egyptian Red Sea
Image ID: 05262